Khắc phục sự cố

  • Khắc phục sự cố Trượt vòng bi

    Giới thiệu cơ bản Chẩn đoán cơ bản 1. Kiểm tra và xem chiều rộng bên ngoài ngăn kéo có bằng nhau từ trước ra sau không; ngăn kéo cũng phải có dạng hình hộp chữ nhật và có cùng chiều dài đường chéo. 2. Chiều rộng bên trong tủ cũng cần phải bằng nhau từ trong ra ngoài và có dạng hình chữ nhật hoàn hảo với th ...
    Đọc thêm
  • Trong phần Khắc phục sự cố trang trình bày được gắn

    Chẩn đoán cơ bản 1. Kiểm tra xem chiều rộng bên ngoài ngăn kéo có bằng nhau từ trong ra ngoài không, ngăn kéo cũng phải có hình chữ nhật hoàn hảo và có cùng chiều dài đường chéo. 2. Chiều rộng bên trong tủ cũng cần phải bằng nhau từ trong ra ngoài và có dạng hình chữ nhật hoàn hảo với cùng một đường chéo ...
    Đọc thêm