Dịch vụ

Tất cả các nhân viên trong nhà máy, cửa hàng và văn phòng đang đấu tranh cho một mục tiêu chung là cung cấp chất lượng và dịch vụ tốt hơn.

Geriss Enterprise Culture

Geriss đại diện cho chim bồ câu hòa bình. Điều đó có nghĩa là Công ty Yangli tạo ra một con người bình đẳng, kinh doanh hòa bình, tuân thủ pháp luật và tiền đề của hợp đồng.

Dịch vụ Geriss

Geriss tuân thủ quan điểm rằng mục đích cuối cùng là tạo ra giá trị cho khách hàng và khách hàng luôn đúng. Tuân theo nguyên tắc hướng tới khách hàng, Yangli sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất và chu đáo nhất.

Mục tiêu của Geriss

Để đạt được Win-win.

Chào mừng tất cả những người mua tốt đẹp đến giao tiếp thông tin chi tiết về sản phẩm của chúng tôi với chúng tôi!

service1
service2
service3