Video

Kênh kính thiên văn mở rộng đầy đủ GERISS 37mm có móc

Kẹp GERISS loại Euro trên bản lề đóng mềm

Hệ thống ngăn kéo hộp mỏng GERISS

GERISS US loại khung mặt tủ Bản lề đóng mềm 3D

GERISS Trượt ngăn kéo mở rộng hoàn toàn mềm đóng mở rộng với thiết bị khóa cho tủ có khung mặt

Video quảng cáo công ty