Hội thảo của công ty chúng tôi

Hội thảo tiên tiến, đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

1.Warehouse of raw materials

Kho nguyên vật liệu

2.Mould workshop

Xưởng khuôn

3.Pull trough workshop

Xưởng kéo máng

4.Ball bearing slides punching & cut
5.Assemble of ball bearing slides
6.rolling mill of undermount slides

Ổ bi trượt đục lỗ & cắt

Lắp ráp các đường trượt ổ bi

Nhà máy cán của các trang trình bày không đếm được

7.Undermount slides punching & cut
8.Undermount slides punch forming
9.Assemble of undermount slides

Undermount đục lỗ và cắt trang trình bày

Undermount các slide hình thành cú đấm

Tập hợp các trang trình bày undermount

10.Endurance test machine
11.Fatigue test machine
12.Finished stacking area

Máy kiểm tra độ bền

Máy kiểm tra độ mỏi

Khu vực xếp thành phẩm